[FILM] Sorriso vlog #9 – Gran Canaria baby! ARC 2018 and other super cool topics :)

20 min epizod! Pofolgowałam sobie tym razem ale miałam ku temu powody. Nie często przecież spędza się 18 dni na Kanarach! I nie powiem, trochę się działo w czasie naszego pobytu. Dołączyła do nas nowa załogantka Amanda, wybraliśmy się na kilka wycieczek krajoznawczych, pożegnaliśmy setki żaglówek, które wyruszyły na podbój oceanu Atlantyckiego w ramach ARC 2018, no i udało mi się wejść na pokład polskiego jachtu żaglowego Nashachata II co strasznie mnie ucieszyło i co zresztą myślę widać bardzo wyraźnie na filmie 🙂 Nashachata II należy do stowarzyszenia Concept Sailing, które organizuje rejsy morskie, najczęściej po bardzo zimnych partiach naszego globu (więcej informacji tutaj: http://www.conceptsailing.pl). Może kiedyś mi się uda na takowy załapać 🙂
W którymś z postów wspomniałam, że w żeglarstie trudno jest cokolwiek zaplanować. To samo tyczy się samego życia, które tym razem zweryfikowało moje plany podróżnicze i spowodowało, że 3 grudnia musiałam opuścić łódź Sorriso. W konsekwencji, jest to mój ostatni vlog z tej serii. Podkreślam, z tej serii, bo mam nadzieję, że kiedyś dokończę moją podróż i podzielę się z Wami wrażeniami 🙂

***

20 min episode! I indulged myself this time but for a good reason. After all, it’s quite rare to spend 18 days in the Canary Islands! And I’ve got to say, our stay has been quite eventful. We were joined by a new crew member Amanda, we went on several sightseeing trips, we said goodbye to hundreds of sailboats that set their sails to conquer the Atlantic Ocean within ARC 2018, and I managed to get on board the Polish sailing yacht Nashachata II what made me very happy and I believe is very obvious in the film 🙂 Nashachata II belongs to the Concept Sailing association, which organizes sea cruises, most often to very cold parts of our globe (more information here: http://www.conceptsailing.pl). Maybe one day I’ll join them for one of their trips 🙂
In one of the posts I mentioned that when it comes to sailing, it’s difficult to plan anything. Actually, the same goes for life itself, which this time verified my travel plans and caused me to leave Sorriso on December 3. Consequently, this is my last vlog in this series. I emphasize, from this series, because I hope that someday I will finish my journey and share it with you 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s